inscription
PORTAIL D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Résultats de la recherche (114 résultats)

Affinez votre recherche

Par Collection Par Auteur Par Date Par Sujet Par Titre
 • Bijdrage tot de geomorfologische kennis van het noordwesten van Oost-Vlaanderen, België. (Contribution à la connaissance géomorphologique de la partie nord-ouest de la Flandre Orientale, Belgique)
 • Belgique ; Géographie de l'Europe ; Géomorphologie ; Oost-Vlaanderen ; Quaternaire ; Sédimentologie
 • Oorzaken, gevolgen en karakteristieken van grondverschuivingen in Oost-Afrika : Een gevalstudie in Manjiya county (Oost-Oeganda)
 • Het gebruik van verbruiksprofielen bij de afbakening en analyse van de invliedssferen van enkele centra in het oostelijk deel van Oost-Vlaanderen. (L'emploi de profils des consommateurs pour la délimitation et l'analyse des sphères d'influence dans
 • Aire d'influence ; Analyse spatiale ; Attraction communale ; Belgique ; Centre commercial ; Choix du lieu d'achat ; Comportement ; Comportement d'achat ; Consommation ; Espace commercial ; Géographie de l'Europe ; Oost-Vlaanderen ; Profil des
 • Bodemkaart van Nederland, Blad 7 Oost : Groningen, Blad 8 : Nieuweschans. (Carte pédologique des Pays-Bas. Feuille 7 Est : Groningen| Feuille 8 : Nieuweschans)
 • De biologische waarderingskaart van Belgie : ecologische karteringen in Oost- en West-Vlaanderen (Carte d'évaluation biologique de la Belgique : cartographie écologique dans les Flandres de l'Est et de l'Ouest)
 • De ligging van centrale plaatsen in Oost-en West-Vlaanderen. (Localisation des lieux centraux en Flandre orientale et occidentale)
 • Analyse spatiale ; Belgique ; Centralité ; Christaller ; Economie spatiale ; Géographie de l'Europe ; Lieux centraux ; Localisation ; Oost-Vlaanderen ; Polarisation ; Théorie de localisation des villes ; Variation temporelle ; Ville ; West
 • Analyse van de ligging en spreiding van archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd in de provincie Oost-Vlaanderen met behulp van een G.I.S.
 • Analyse spatiale ; Archéologie ; Belgique ; Cartographie automatique ; Oost-Vlaanderen ; Site archéologique ; Système d'information géographique
 • Sociale structuuratlas van de stad Gent.
 • Atlas ; Belgique ; Gent ; Géographie de l'Europe ; Oost Vlaanderen ; Structure sociale ; Structure urbaine ; Ville
 • VAN HOVE, E.
 • Berlijn : van Oost naar West : centra van de verdeelde stad
 • Vergelijking van de implementatie van twee GIS-systemen (Logis en GemBIS) op gemeentelijk niveau in Oost- en West-Vlaanderen
 • Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1:50000. Blad Arnhem Oost (40Oost) Explication de la carte géologique des Pays-Bas 1:50000. Feuille Arnhem Est (40est)
 • A description of eastern part of the province Gelderland, North of the Rhine. The whole area consists of Pleistocene and Holocene deposits. The deeper subsurface geology was described by H.A. Van Adrichem Boogaert, the hydrogeology by P.B. Smoor.
 • VAN-DE-MEEENE E. A.
 • Bodemkaart van Nederland. 1: 50.000. Blad 6 West en Oost, Leeuwarden. Blad 2 West en Oost (vaste land).. (Carte pédologique des Pays-Bas. 1: 50.000. Feuille 6 Est et Ouest, Leeuwarden. Feuille 2 Est et Ouest (vaste land))
 • Regionale ontwikkeling in Centraal- en Oost-Europa. De socialistische erfenis
 • VAN ZOON, H.
 • Stedelijk bezit, een element van de stadland verhouding. Evolutie van het gentse bezit in oost-Vlaanderen Tussen 1860 en 1980 (Propriété urbaine, un élément du rapport ville-campagne. Evolution de la propriété gantoise en Flandre Orientale entre
 • Années 1860-1980 ; Belgique ; Changement social ; Foncier ; Gent ; Géographie de l'Europe ; Oost-Vlaanderen ; Ville-campagne
 • Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1:50000. Blad 17 W en O Emmen West en Emmen Oost.. (Notice explicative de la carte géologique des Pays-Bas 1:50000. Feuilles 17W et 17O Emmen Ouest et Emmen Est)
 • Carte ; Carte géologique au 1:50 000 ; Cartographie thématique ; Drenthe ; Emmen Oost en West ; Géographie de l'Europe ; Notice explicative ; Pays-Bas
 • was described by H.M. van Montfrans, the deeper (pre-Tertiary) subsurface geology by H.A. van Adrichem Boogaert. (AIS).
 • Bodemkaart van Nederland 1: 50 000. Blad 30 West and Oost,'s-Gravenhage.. (Carte pédologique des Pays-Bas au 1: 50 000. Feuille 30 Est et Ouest,'s-Gravenhage)
 • VAN WALLENBURG, C.
 • Het voorkomen van schrijvertjes (Coleoptera: Gyrinidae) in Oost-en West-Vlaanderen (België). (The occurence of whirligig-beetles (Coleoptera: Gyrinidae, in East and West Flanders))
 • VAN STALLE, J.
 • De haven van Gent, didactisch bekeken
 • Belgique ; Dossier pédagogique ; Equipement portuaire ; Excursion géographique ; Gent ; Oost-Vlaanderen ; Port ; Trafic portuaire
 • Bodemkaart van Nederland 1: 50 000. Blad 41 West and Oost, Aalten.. (Carte pédologique des Pays-Bas au 1: 50 000. Feuille 41 Ouest et Est, Aalten)
 • Bodemkaart van Nederland 1: 50000. Blad 51 Oost, Eindhoven.. (Carte pédologique des Pays-Bas au 1: 50000. Feuille 51, Eindhoven Est)