inscription
PORTAIL D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Résultats de la recherche (36 résultats)

Affinez votre recherche

Par Collection Par Auteur Par Date Par Sujet Par Titre
 • Landschap in beweging. Ontwikkeling en bewoning van een stuifzndgebied in de Kempen. Landscape on the move. Development and occupation of a drift sand region in the Kempen
 • Belgique ; Eolien ; Géographie physique ; Kempen ; Palynologie ; Paléogéographie ; Préhistoire ; Sable ; Sable mobile ; Utilisation du sol
 • VAN MOURIK, J. M., (Editeur scientifique)
 • Hoofdtrekken van verspreiding en ecologie van de herpetofauna op en rondom de Hoge Kempen, Limburg, België. (Main characteristics of the herpetofauna in and around the High Campine, Limbourg province, Belgium)
 • Een verkennend onderzoek naar de situering van de Kempen in het wereld-systeem
 • Paleoecologische en paleoklimatologische aspecten van de holocene ontwikkeling van de Antwerpse Noorderkempen. (Palaeoecological and palaeoclimatological aspects of the Holocene evolution of the Antwerpse Noorderkempen)
 • Antwerpen ; Belgique ; Géographie de l'Europe ; Holocène ; Kempen ; Paléo-écologie ; Paléoclimatologie ; Quaternaire zones moyennes
 • De Ontwikkeling in de Kempense steenkoolnijverheid sedert de oprichting van de K. S. en de vooruitzichten. L'évolution de l'industrie charbonnière campinoise depuis la création de la S.A. Kempense Steenkoolmijnen et les prévisions
 • De ontginning van de tijdens de negentiende eeuw geprivatiseerde gemeentegronden in de Antwerpse Kempen : drie case-studies The reclamation of the privatized commons in the Antwerp Campine
 • De opname van de Kempen in het hertogdom Brabant (elfde tot dertiende-veertiende eeuw). Een politiek-geografische probleemstelling
 • De privatisering van de gemeentelijke heide in de antwerpse Kempen gedurende de negentiende eeuw The privatization of commons in the Antwerp Campine during the nineteenth century
 • Richting Apeldoorn. Analyse en evaluatie van effecten op de woonsituatie en woningmarkt door de komst van grote bedrijven. Eeen beknopt verslag Direction Apeldoorn. Analysis and evaluation of the consequences for housing-situation and housing-market
 • VAN-KEMPEN E.
 • Amsterdam als centrum van cultuurproduktie. (Amsterdam comme centre de production culturelle)
 • VAN KEMPEN, E.
 • VAN KEMPEN, R.[b1]
 • VAN WEESEP, J.