inscription
PORTAIL D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Résultats de la recherche (13 résultats)

Affinez votre recherche

Par Collection Par Auteur Par Date Par Sujet Par Titre
 • Consideraţii asupra reliefului carstic pe gipsuri în Subcarpaţii Tazlăului
 • Hartile de risc geomorfologic - exemplificari din Subcarpatii si Podisul Getic Les cartes du risque géomorphologique - exemples des Subcarpates et du Plateau Gétique
 • Carte ; Dynamique de versant ; Getic plateau ; Géographie de l'Europe ; Géomorphologie ; Risque géomorphologique ; Risque naturel ; Roumanie ; Subcarpatii ; Versant
 • Asupra evolutiei reliefului de la contactul dintre munti si Subcarpatii Vîlcei Au sujet de l'évolution du relief dans la zone de contact entre les Carpates et les Subcarpates de Vîlcea
 • Aplanissement ; Carpatii ; Cénozoïque ; Evolution du relief ; Getic plateau ; Géographie de l'Europe ; Géomorphogenèse ; Montagne ; Pliocène ; Quaternaire ; Roumanie ; Subcarpatii ; Surface d'érosion ; Zone de contact
 • Consideratii geomorfologice asupra culmii Plesu (Subcarpatii Neamtului) si zonei sale de contact cu valea Moldovei (Considérations géomorphologiques sur la colline de Plesu (Subcarpates du Neamt) et la zone de contact avec la vallée de la Moldova)
 • Carte géomorphologique ; Géographie de l'Europe ; Géomorphogenèse ; Géomorphologie ; Roumanie ; Subcarpatii
 • Formarea reţelei de aşesări rurale din Subcarpaţii de la Curbură. Aspecte istorice şi toponimice
 • Subcarpaţii Măţăului
 • Experimentul de teren în geomorfologie aplicatii la subcarpatii Buzaului.. (L'expérimentation de terrain en géomorphologie applications aux Subcarpates du Buzau)
 • Subcarpatii Tazlaului studiu geomorfologic.. (Les Sous-Carpates du Tazlau étude géomorphologique)
 • Terasele din Cîmpia Tîrgoviste-Ploiesti si raporturile lor cu Subcarpatii. (Les terrasses de la Plaine Tîrgoviste-Ploiesti et leur rapport avec les Subcarpates)
 • Subcarpatii intre Trotus si Sisita - trasaturi pedogeografice
 • Géographie régionale ; Roumanie ; Subcarpatii
 • Aménagement régional ; Faune ; Géographie appliquée ; Géographie de l'Europe ; Géographie régionale ; Hydrographie ; Milieu naturel ; Montagne ; Ressource ; Roumanie ; Subcarpatii ; Végétation
 • Carpatii ; Géographie de l'Europe ; Géographie régionale ; Géomorphologie ; Montagne ; Plissement alpin ; Roumanie ; Subcarpatii ; Taxonomie ; Unité géographique