inscription
PORTAIL D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Résultats de la recherche (6 résultats)

Affinez votre recherche

Par Collection Par Auteur Par Date Par Sujet Par Titre
  • Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennego zagospodarowania kraju w latach 1946-1988
  • Udział i rola geografii w badaniach gospodarki przestrzennej
  • Propozycje usystematyzowania badań w zakresie gospodarki przestrzennej. Zarys modelu
  • Ocena teoretyczna podstaw planowania przestrzennego w Polsce
  • Style planowania regionalnego w Polsce
  • Ekonomika przestrzenna i regionalistyka w Polsce. Inspiracja Regional Science