inscription
PORTAIL D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Résultats de la recherche (6 résultats)

Affinez votre recherche

Par Collection Par Auteur Par Date Par Sujet Par Titre
  • Zmiany w potencjale inwestycyjnym gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce
  • Miejsce drugich domów w zagospodarowaniu obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego
  • Obraz wsi lubelskiej w świetle danych o zabudowie gospodarczej
  • Rozkład przestrzenny wartości rynkowych gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na obszarach wiejskich w sferze oddziaływania miasta
  • RADZISZEWSKA, W.
  • Transformacja osadnictwa wiejskiego w strefie podmiejskiej Lublina
  • Stan obecny i perspektywy prac w ramach reformy rolnej na wsi litewskiej