inscription
PORTAIL D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Résultats de la recherche (136 résultats)

Affinez votre recherche

Par Collection Par Auteur Par Date Par Sujet Par Titre
 • Założenia i projekt badań dendroekologicznych w Beskidzie Śląskim
 • RYNCARZ, P.
 • 2008
 • Propozycje makroskalowych rozwiązań układu sieci transportu drogowego dla północno-wschodniej Polski w świetle powiązań funkcjonalnych
 • ŚLESZYŃSKI, P.
 • 2008
 • Gry gps w edukacji szkolnej
 • WARCHOLIK, W.
 • 2008
 • Kształcenie nauczycieli geografii w nowym systemie studiów w świetle założeń deklaracji bolońskiej (w wybranych ośrodkach akademickich w Polsce)
 • OSUCH, W.
 • 2008
 • Przemiany ludnościowe w europejskich krajach postkomunistycznych w okresie 1990-2003
 • 2008
 • W poszukiwaniu form ochrony krajobrazu
 • KAŁAMUCKA, W.
 • 2008
 • Dynamika zaludnienia w województwach łódzkim i świętokrzyskim w początkach XXI wieku
 • in the years 2002-2007 and the Polish population forecast formulated in 2008). Despite their central locations within Poland, Łódzkie and Świętokrzyskie voivodships have experienced a decline in their natural increases per 1000 head of population since 2002
 • 2008
 • Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science
 • 2008
 • Przekształcenia granic lasu w Bieszczadach Wysokich (od połowy xix w. Do współczesności)
 • 2008
 • Wpływ koncernów międzynarodowych na środowisko naturalne w Polsce na przykładzie. Swedwood Poland sp. z o.o. w Chlastawie
 • 2008
 • Zmiany sieci hydrograficznej w zlewni Płutnicy w okresie minionego dwustulecia
 • 2008
 • Wybrane aspekty rozwoju turystyki w przygranicznych parkach narodowych w Polsce
 • 2008
 • Zmiany użytkowania ziemi w zlewni górnej Narwi w okresie 1885 - 2011
 • 2008
 • Baza ekonomiczna większych miast w Polsce w okresie transformacji systemowej
 • 2008
 • Zapach w krajobrazie - wartość czy uciążliwość ?
 • 2008
 • Geomatyka w badaniach geomorfologicznych
 • 2008
 • Przestrzenne różnice w zachowaniach wyborczych mieszkańców województwa podlaskiego
 • 2008