inscription
PORTAIL D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Résultats de la recherche (30 résultats)

Affinez votre recherche

Par Collection Par Auteur Par Date Par Sujet Par Titre
 • Gleb Jur'evič Vereščagin - zamečatel'nyj issledovatel' Bajkala
 • Gleb Jurjevitch Verechtchaguine : éminent spécialiste du Baïkal
 • Kartografia gleb i konstruowanie szczego owych map glebowych. (Cartographie des sols et établissement de cartes détaillées du sol)
 • Geografia gleb jako dyscyplina fizycznogeograficzna
 • Rola badań pedosfery w poznaniu ewolucji I funkcjonowania środowiska przyrodniczego - krytyczne spojrzenie na rozwój polskiej geografii gleb
 • Wpływ różnej okrywy roślinnej na ochronę przed erozją gleb użytkowanych rolniczo w warunkach górskich
 • Warunki siedliskowe kateny ekosystemów leśnych na Wysoczyznie Rawskiej (ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wodno-troficznych uwarunkowań gleb)
 • Fizycznogeograficzna metoda oceny zagrozenia gleb przez erozje Méthode physico-géographique d'évaluation du risque d'érosion des sols
 • GLEBE, G., (Editeur scientifique)
 • La montagne Boris et Gleb dans la presqu'île de Taman
 • Studium porownawcze gleb okolic Warszawy i Moskwy. (Etude comparative des sols des environs de Varsovie et de Moscou)
 • Gatunki roslin naczyniowych runa borrow sosnowych jako wskaźniki przestrzennej zmiennosci niektórych charakterystyk klimatu i gleb w Europie Północnej i Środkowej
 • Wpływ własciwosci substratu glebowego pochodzenia glacjofluwialnego na rozwoj gleb bielicowych połnocnej i srodkowej Europy
 • L'A. examine comment l'évolution historique de l'accès à la propriété et de la structure locative du logement induites par l'embourgeoisement exercent un impact sur le déroulement de ce processus dans une banlieue de Sydney (Glebe), période 1960-86